Kontakte

Hochschule Darmstadt:
Fachbereich Elektro- und Informationstechnik

Birkenweg 8
64295 Darmstadt

Studiengangsleitung

Prof. Dr. Bernhard Hoppe
Birkenweg 8
D16/409
Telefon: (0 61 51) 16-383 22
e-Mail: bernhard.hoppe@noSpamh-da.de

Studiengangskoordination

Erika Wille-Malcher
Birkenweg 8
D16/409
Telefon: (0 61 51) 16-379 26
e-Mail: erika.wille-malcher@noSpamh-da.de

Sekretariat

Ilona Kindinger-Hecht
Birkenweg 8
D16/409
Telefon: (0 61 51) 16-382 95
e-Mail: ilona.kindinger-hecht@noSpamh-da.de

Pilotprojekt "Vom Meister zum Master"

Raphael Kurz
Birkenweg 8-10
D17/117
Telefon (0 61 51) 16-382 80
e-Mail: raphael.kurz@noSpamh-da.de

Hochschule Aschaffenburg

Susanne Hobelsberger
Würzburger Straße 45 
63743 Aschaffenburg
Telefon: (0 60 21) 42 06-6 12
Fax: (0 60 21) 4206-601
E-Mail: susanne.hobelsberger@h-ab.de

Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen

Konrad-Zuse-Strasse 1
556075 Koblenz
Telefon: (02 61) 91 538-0
Fax: (02 61) 91 538-23
E-Mail: fernstudium@noSpamzfh.de

 

 

2017 Master of Science Elektrotechnik
Fernstudium